1/53
Brainport Industries Campus | Fabriek van de Toekomst
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Brainport Industries Campus | Fabriek van de Toekomst

In het Nationale Landschap het Groene Woud, aan de westkant van Eindhoven, verschijnt een nieuwe campus voor de maak- en toeleverindustrie van 200 hectare. Deze nieuwe werk- en recreatieomgeving maken het voor hightech bedrijven aantrekkelijk zich te vestigen in de Brainport regio en versterken de economische positie van Eindhoven. Op Brainport Industries Campus wordt de hele keten van de maakindustrie vertegenwoordigd. De 1e-, 2e- en 3e-lijns hightech toeleveranciers vormen een uniek hightech ecosysteem. Door samenwerkingsverbanden tussen toeleveranciers, specialistische bedrijven, startups en innovatieve onderwijs- en kennisinstellingen kan blijvend worden geconcurreerd in een state of the art werk- en leeromgeving.  De gebouwclusters worden geëtaleerd in een groen, duurzaam landschap. Kernwaarden ontmoeting, efficiëntie, participatie, duurzaamheid en flexibiliteit komen hierin nadrukkelijk naar voren. Tevens is ruimte gereserveerd voor individuele ontwikkeling en ontspanning.

De fabriek van de toekomst is het eerste cluster dat wordt gerealiseerd op de campus. Een imposante luifel in het verlengde van het brede campuspad verwelkomt werknemers en nodigt bezoekers uit om de inspirerende werk- en leeromgeving te betreden. Tevens wordt onderdak geboden aan een café-restaurant met zicht op een aantrekkelijke voortuin omsloten door het Groene Woud. Door het hart van het gebouw loopt een breed publiek toegankelijk atrium waar verdiepingshoge puien zicht bieden op de bedrijfsactiviteiten rondom. In het atrium worden shared services, startups en flexplekken ondergebracht in attractieve paviljoens van houtskeletbouw. Onder het atrium ligt een gemeenschappelijke logistieke zone van waaruit de expeditie wordt aangestuurd.

Het omvangrijke gebouw van 335 x 200 meter heeft een modulaire bouwsystematiek en is opgebouwd uit repeterende cascomodulen van 25x25 meter. Een cascomodule bestaat uit een vrij indeelbaar vloerveld van 20x20 meter en een transportzone van 5 meter breed rondom, die de modulen als een netwerk met elkaar verbindt. Er is sprake van 4-dimensionale flexibiliteit. Door schakeling van cascomodulen kunnen zowel in de lengte- als in de breedterichting bedrijfsprocessen geprojecteerd worden. Daarnaast is de 12 meter hoge ruimte op verschillende manieren te gebruiken door het al dan niet plaatsen van inbouwmodulen, zoals dubbele productievloeren, kantoren of paviljoens. De vierde dimensie is terug te vinden in de netwerkbenadering en samenwerking met partners. Als bedrijfsprocessen nauw verbonden zijn met andere bedrijven, kan men op meerdere locaties in het grid ruimten huren om de ketenintegratie te optimaliseren. Het incorporeren van deze bedrijfsdynamiek in de gebouwopzet maakt het bijzonder flexibel en toekomstbestendig.

De hoofddraagconstructie bestaat uit staal. Het constructief ontwerp is modulair opgesteld, zodat vastgestelde huurdersopties aangebracht en verwijderd kunnen worden, zonder dat de hoofddraagconstructie hiervoor aangepast dient te worden. Uit portalen samengestelde torens met een footprint van 5 x 5 meter verzorgen de stabiliteit van het gebouw. Ze staan gepositioneerd op het raster van 25x25 meter met vrije vloervelden er tussenin. In totaal is er circa 4,5 miljoen kilo staal toegepast in dit project.

Het gebouw is gefundeerd op betonnen balken, poeren en circa 1.950 vibropalen, waardoor flexibel kan worden omgegaan met de wisselende bodemgesteldheid onder de enorme footprint van het gebouw. De begane grondvloer bestaat uit een hybride gewapende betonvloer; een mix van staalvezel en traditionele wapening. Met een hoge berekende vloerlast van 8.000kg/m² wordt flexibiliteit in gebruiksfuncties en bedrijfsactiviteiten mogelijk gemaakt.

De kleurstelling en verticale belijning van de gevels verzachten de overgang tussen de natuurlijke omgeving en het grootschalige volume. Met het brede kleurenspectrum, uiteenlopend van donker groen tot zacht geel, zijn in ieder seizoen verbindingen te maken met de directe omgeving. Dit wordt versterkt door de landschappelijke inrichting rond het gebouw met een rijke biodiversiteit aan beplanting. De verticale belijning en kleurschakering zijn bovendien een weerspiegeling van de bosrand die de landschappelijke kamers in het gebied afbakenen. De gevelopeningen volgen het verticale lijnenspel en de ogenschijnlijke willekeur van plaatsing breekt de rationele structuur. Zowel de kleuren als de verticale belijning representeren groei, optimisme en vriendelijkheid, ondersteunen daarmee de filosofie van de ‘fabriek van de toekomst’ en nodigen uit om het gebouw te betreden.

Om te voldoen aan een parkeervraag van ruim 1.000 plaatsen voor auto’s en fietsen en tegelijkertijd het landschappelijke beeld in stand te houden, is gekozen om de parkeergarage in de ecologische hoofdstructuur te plaatsen. Gevelbegroeiing kuipt omhoog langs de rvs spandraden, waardoor de staalconstructie langzaam wordt opgenomen in het groen. De 5-laagse parkeergarage betreft een hellingbaan op de kopse zijde van het gebouw. Met een kolomvrije parkeereenheid van 16,3 meter is het gebruiksgemak en de veiligheid geoptimaliseerd. De draagconstructie garandeerd een lange levensduur en is demontabel en herbruikbaar. Indien de parkeervraag toeneemt is rekening gehouden met een uitbreiding in het plan.

Projectnaam
Brainport Industries Campus | Fabriek van de Toekomst
Locatie
Eindhoven (NL)
Typologie
Horeca, Industrie, Kantoor, Mobiliteit, Onderwijs
Omvang
ca. 100.000 m² BVO
Jaar
2019
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
Systabo B.V., SDK Vastgoed, Summa College Techniek, Gemeente Eindhoven
Samenwerking
Systabo B.V., Aveco de Bondt, Engie, DONA stedenbouw, Kruitkok Landschapsarchitecten, Bureau Veldweg, De Groot Vroomshoop
Klantgericht
Origineel
Communicatie

Klantgericht


In het beginstadium is men in de exploitatieberekeningen uitgegaan van schakeling van traditionele bedrijfshallen met afmetingen van 25x50 meter. Afmetingen die passen bij grootschalige bedrijven als KMWE en Anteyron. Door toepassing van gebouwconcept MaxFlex met een grid van 25x25 meter, de kolomvrije vloervelden in twee richtingen en de optie om paviljoens te plaatsen in het atrium, is er meer variatie in het aanbod. BIC is nu geschikt voor startups en het MKB, die kunnen mede profiteren van deze bijzondere hightech werkomgeving. De vergroting van biodiversiteit in de keten is bovendien goed voor de kruisbestuiving van kennis en de economische positie van BIC. Voor de opdrachtgever heeft dit als belangrijk voordeel dat het de verhuurbaarheid van ruimten vergroot.
Klantgericht
Origineel
Communicatie

Origineel


Om efficiënte samenwerking tussen bedrijven en instellingen uit dezelfde keten te faciliteren onder een dak, is er behoefte aan een nieuw type gebouw. Binnenwanden vervagen immers, afstanden worden korter en de gemene delers in de bedrijfsprocessen worden gedeeld. Hiervoor hebben wij het concept MaxFlex ontwikkeld. Het is een netwerkgebouw dat bestaat uit constructieve torens met vrije vloervelden ertussen. In het grid van 25x25x12 meter kunnen bedrijven zich geclusterd en door elkaar vestigen. De modulaire gebouwopzet van zowel het casco als de inbouwelementen zorgen ervoor dat het gebouw eenvoudig meebeweegt met de dynamiek van een keten. Het is ontwikkeld voor de hightech maakindustrie, maar toepasbaar op vele fronten. Onderwijsinstellingen, groothandel, kantoren, voedselindustrie, logistiek, laboratoria en parkeergarages, zelfstandig of gemixt met andere functies, behoren tot de mogelijkheden.
Klantgericht
Origineel
Communicatie

Communicatie


De behoefte van huurders kunnen enorm verschillen. Dit kan te maken hebben met afmetingen van ruimten, vloerbelasting, benodigd daglicht of juist de afwezigheid van daglicht, afwerkingsniveau, routing, contractduur en bezetting. Om alle mogelijkheden van het gebouw samen te vatten is een elementenboek ontwikkeld. Een catalogus met alle fysieke componenten waarmee het casco samengesteld kan worden en de inbouwelementen waaruit men kan kiezen. Daarnaast wordt op verzoek maatwerk geleverd.