1/16
De Woningverdubbelaar
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

De Woningverdubbelaar

Sluit uw woningbezit aan op de toekomstige bevolkingssamenstelling en woonbehoeften?

Er is sprake van een homogeen woningbezit dat niet (meer) aansluit bij de demografische ontwikkelingen en de maatschappelijke trends. Ook bij strategisch woningvoorraadbeheer kan deze conclusie worden getrokken. Woningbouwverenigingen hebben daarmee de keuze voor sloop-nieuwbouw of het innovatief transformeren van de woningen.

Met ons concept richten we ons op het slim transformeren van de bestaande woningvoorraad. Vanuit het programma van wensen en de gestelde financiele kaders, hebben we, samen met onze partners, voordelen behaald op kwaliteit, doorlooptijd en kosten. Dit door slimme oplossingen, kennisdeling en teamgeest. De nieuwe woningen sluiten aan op de eisen van deze tijd (ruimtelijk functioneel, bouwtechnisch en energetisch), hebben een frisse uitstraling en zijn bestemd voor diverse doelgroepen. Kleinere huishoudens zoals senioren, starters en mantelzorgers kunnen in deze woningen terecht.

Toegepast in Deurne (Bergopwaarts), Maastricht (Servatius) en Nederweert


Projectnaam
De Woningverdubbelaar
Typologie
Concepten, Gebouwtransformatie
Klantgericht
Origineel
Initiatiefrijk

Klantgericht


“De komende jaren groeit de vraag naar kleinere, gelijkvloerse woningen”, vertelt Chris Theuws, (voormalig) directeur-bestuurder bij Woningbouwvereniging Bergopwaarts. “En wij zijn onze klanten graag van dienst door te zorgen voor goede, geschikte woningen. Uit demografisch onderzoek blijkt dat we op termijn een overschot hebben van zo’n duizend te grote eengezinswoningen. Met onze pilot spelen we hier heel doelgericht op in. Ik ervaar hierin de voordelen van ketensamenwerking. Een open en transparant proces, waarbij je partners nodig hebt. Partijen die uit zichzelf met oplossingen en suggesties komen, bijvoorbeeld door ons te wijzen op de STEP-regeling. Bovendien begrijpen ze heel goed waar corporaties mee te maken hebben, zelfs als het gaat om onze financiën en onrendabele top.” Eind dit jaar is de splitsing van de drie grote eengezinswoningen afgerond.

“We gaan niet alleen van drie naar zes woningen. Ook de kwaliteit verbetert aanzienlijk en we zetten flinke stappen vooruit in het Energielabel”, aldus Theuws. “Ik raad andere corporaties aan om ook goed naar de eigen woningvoorraad te kijken. Er komen veel veranderingen op ons af.”
Klantgericht
Origineel
Initiatiefrijk

Origineel


Dit concept combineert een aantal verschillende innovatieve gedachten. Het (her)gebruik van bestaand vastgoed voor een nieuwe of gewijzigde functie met een levensduurverlenging van minstens 40 jaar is zeer duurzaam. Er is geen sprake van een onrendabele top en de huurinkomsten gaan omhoog door de extra woningen die worden gecreerd. Het gecombineerd uitvoeren van deze transformatie met (achterstallig) onderhoud, levert een aanzienlijke kostenreductie op. Het verhogen van het energielabel levert een substantiele opbrengt door subsidies.

Het woningbezit sluit aan bij de vraag en is demografisch toekomstbestendig. De gemêleerdheid van de woningen dragen bij aan een levendige buurt met diverse bewoners.
Klantgericht
Origineel
Initiatiefrijk

Initiatiefrijk


De demografische ontwikkelingen en de maatschappelijke trends zorgen voor een specifieke vraagstelling ten aanzien van het woningtype. De samenstelling en de grootte van huishoudens verandert, en daardoor ook de vraag naar andere woningtypen.

Aanpassingen aan uw huidig woningbezit, zoals een sterke mate van differentiatie en flexibele oplossingen zijn hiervoor van belang.

In de afgelopen jaren, hebben wij dit concept ontwikkeld, waarbij voor bovenstaande opgaven een totaaloplossing geboden kan worden. Diverse projecten in Deurne, Maastricht en Nederweert zijn gerealiseerd waarbij dit concept is toegepast.